ตำแหน่งที่ตั้ง

69-1000 Kolea Kai Circle , Waikoloa Beach, ประเทศสหรัฐอเมริกา

More specific directions are provided after booking. 

18.7 Mi

สนามบิน